Kategorije

Obavještavamo Vas da se prema Zakonu о zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini čl. 42 kupovina preko prodajne internet stranice www.ivet.ba smatra prodajom na daljinu.

 

U slučaju prodaje na daljinu prodavac obavještava kupce o njihovim pravima prije zaključenja ugovora, i to isticanjem ovog Obavještenja:

 

  • na internet stranici prodavca Ivet Market Group doo
  • u procesu naručivanja tako što se kupac pritiskom na odgovarajuću opciju saglašava sa Uslovima i prije nego što naruči proizvod i konačno
  • na e- mail koji je kupac ostavio prilikom kupovine, odmah nakon poručivanja prodavac dostavlja kupcu sljedeće dokumente:

 

  • obrazac za odustanak od ugovora
  • obavještenje o pravima potrošača prilikom kupovine preko interneta o načinu, uslovima i roku ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, načinu vraćanja isporučene robe i povratu novca i pravu na reklamaciju i načinu ostvarivanja tog prava
  • primjerak ugovora o prodaji potpisanog od strane prodavca.

 

PRAVO NA ODUSTANAK OD UGOVORA

U slučaju prodaje na daljinu ustanovljeno je pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 15 dana od dana prijema robe od strane kupca ili lica koje je kupac ovlastio za prijem robe. 

 

Ostvarivanje prava.  Izjava o odustanku daje se na obrascu za odustanak.

Izjava o odustanku od ugovora data na obrascu za odustanak od ugovora se smatra blagovremenom ukoliko je poslata u roku od 15 dana od dana prijema robe od strane kupca ili lica koje je kupac ovlastio za prijem robe.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. 

Prilikom odustanka kupac nije u obavezi da  navede razloge zbog kojih odustaje.

Istekom roka od 15 dana od prijema robe, prestaje pravo kupca na odustanak od ugovora. U slučaju neblagovremenog vraćanja robe, tj. nakon isteka roka od 15 dana, roba će biti vraćena nazad kupcu, a trošak transporta u tom slučaju pada u cijelosti na teret kupca.

 

  1. Kupac pravo na odustanak od ugovora ostvaruje tako što će u roku od 15 dana od dana prijema robe, obrazac za odustanak od ugovora popuniti uz svojeručan potpis i poslati zajedno sa robom koju vraća uz otpremnicu koju je primio uz robu, prodavcu na adresu sedišta - u Banjoj Luci, Stanka Božića broj 2.

 

  1. Kupac može i elektronskim putem popuniti obrazac za odustanak od ugovora i poslati ga takođe elektronskim putem na e-mail [email protected]. Prodavac će kupca o prijemu izjave obavijestiti, takođe elektronskim putem. U ovom slučaju, kupac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao elektronski obrazac za odustanak, vrati primljenu robu prodavcu, adekvatno zapakovanu da se ne ošteti, sa dokumentacijom koju je primio uz robu, odnosno sa otpremnicom.

 

Smatraće se da je roba vraćena u roku ukoliko je kupac poslao robu prije isteka roka od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Kod blagovremenog odustanka od ugovora kupac snosi direktne troškove vraćanja robe, bez drugih obaveza.

 

Prava kupca. Ukoliko kupac odustane od ugovora smatraće se da ugovor nije ni zaključen, a prodavac je obavezan da kupcu vrati novac u roku od 15 dana od kada je primio obrazac za odustanak, s tim što prodavac može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća.

Prodavac će kupcu izvršiti povraćaj novca isključivo uplatom na tekući račun, sa čime se kupac izričito saglašava prihvatanjem uslova pri poručivanju.

 

Fotografije proizvoda su osnovna informacija o izgledu proizvoda, i vjerno prikazuju proizvod iz više uglova, ali s obzirom da se radi o uzorcima, odnosno fotografijama sa modelima,  prodavac ne može da garantuje bezuslovno da je proizvod identičan u pogledu izgleda sa fotografijom.

U okviru zakonskog roka za odustanak od ugovora, kupac ima mogućnost da se prilikom odustanka od ugovora opredijeli za zamjenu robe koja njemu više odgovara odnosno da umjesto poručenog proizvoda isti zamjeni za istu vrstu proizvoda u drugoj veličinu ili boji iz ponude prodavca ili da se opredijeli za potpuno drugi proizvod.

 

Napomena. Ukoliko se kupac opredijeli za povrat novca potrebno je da robu koju vraća pošalje poštom o svom troškuali bez otkupnine pošiljke, s obzirom da prodavac povrat novca vrši isključivo uplatom na tekući račun kupca.

 

Gubitak prava. Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrijednost proizvoda koja nastane kao posljedica nošenja robe, rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost.

Neispravnost proizvoda i neadekvatno korišćenje proizvoda podrazumijeva nošenje robe od strane kupca, usljed čega se roba pohabala, oštetila cijepanjem, isprala, da je došlo do očigledne upotrebe deterdženata ili parfemisanja.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, prodavac ima pravo da odbije vraćanje cijene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

Zakon o zaštiti potrošača isključuje pravo kupca da vrati proizvod u određenim situacijama a imajući u vidu asortiman robe u ponudi Ivet Market Group doo, od svih zakonom propisanih slučajeva mogao bi da bude relevantan slučaj ukoliko je došlo do isporuke koja podrazumijeva zapečaćenu robu koja se ne može vratititi zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga (roba kao što su čarape, donji veš, kupaće gaće, kostimi i slično) u kom slučaju kupac nema prava na odustanak od ugovora.

 

Bestsellers


Vrati čak do gore